Persbericht

Er zijn berichten bij ons binnengekomen dat er een paar flesjes Tony’s Chocolate Milk Stout zijn geknapt. We willen allereerst benadrukken dat er met dit prachtige bier zelf niks mis is. Je kunt het prima drinken. Maar het is uiteraard niet de bedoeling dat het flesje onder de druk bezwijkt. We vinden het erg vervelend dat dit gebeurt en willen de schade zoveel mogelijk beperken. Voor meer informatie verwijzen we naar ons persbericht.

en_GB
nl_NL